PyrOmega Mühendislik

TEKNİK MUAYENE TANITIMI

2023 yılında Selçuk ULAŞ öncülüğünde kurulmuş bağımsız tarafsız ve güvenilir bir uygunluk değerlendirme kuruluşudur. 2015 yılından beri periyodik kontrollerde uzman personellerini bünyesinde barındıran bir Muayene Kuruluşudur.

Faaliyetleri kapsamında; basınçlı kapların muayeneleri, kaldırma iletme makinalarının muayeneleri, elektriksel ölçüm ve muayeneler, doğalgaz uygunluk değerlendirmeleri, iş makinaları muayeneleri, yangın, havalandırma ve doğalgaz tesisat kontrolleri, tahribatsız muayeneler, akustik emisyon kontrolleri, tank sızdırmazlık kontrolleri, baca kontrolleri  ve iş güvenliği ortam ölçümleri bulunmaktadır.

Ülkemizde henüz yapılamayan muayene metotları üzerine çalışmalar yürüten PyrOmega Mühendislik, bu konularda öncü olmayı hedeflemektedir.

Şirket Yapısı;

Şirket Ünvanı: Pyromega Mühendislik Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.
Şirketin İşletme Adı: PyrOmega Mühendislik
Şirket Merkezi: Yunus Emre Mah. 1384 Sok. No:29 İç Kapı No:05 Sultangazi / İSTANBUL
Kuruluş tarihi: 22.08.2023
Sorumlu Müdürler: Selçuk ULAŞ

KALİTE POLİTİKASI

Vizyonumuz

Ülkemizde faaliyet gösteren Muayene Kuruluşları arasında ilk sıralarda yer almak. Uluslararası arenada bölgesel alanda etkin bir Muayene Kuruluşu olmak.

Misyonumuz

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği alanında kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda teknik emniyet konularında kaliteli ve üstün teknik hizmetler sunarak; yaşanan iş kazaları nedeniyle insanların zarar görmesinin, üretim kayıplarının ve işletmelerde yaşanan hasarların önlenmesine katkıda bulunmak.

Kalite yönetim sistemimizin sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi doğrultusunda gerekli yatırımları yaparak ve uygun hedefler belirleyerek bizimle çalışmayı tercih edenlerce;

 • Yaratıcılığı ödüllendiren
 • Ekip anlayışı ile hareket eden
 • Teknolojik gelişmeleri takip eden
 • Dürüstlük ve tarafsızlık ilkesini ön planda tutan
 • Çevreye olan etkilerini ilgili mevzuatı da aşan bir şekilde değerlendiren ve bu konuda duyarlığı olan
 • İş güvenliği konusunda tüm yasal yükümlülüklere uyan, örnek uygulamalar oluşturan

TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre faaliyet gösteren güvenilir ve örnek bir Muayene Kuruluşu olarak anılmaktır.

UZMANLIK VE DENEYİM ÖNEMLİDİR !

BAĞIMSIZLIK, TARAFSIZLIK, DÜRÜSTLÜK

PYROMEGA MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (PyrOmega Mühendislik) bir muayene kuruluşu olarak ilgili tüm taraflara eşit mesafede bağımsız ve tarafsız davranır.

PyrOmega Mühendislik Yönetim Kurulu Üyesi olarak;

 • PyrOmega Mühendislik’in ve çalışanlarının muayene kararlarının bağımsızlığını etkileyebilecek herhangi bir faaliyette bulunmayacağını,
 • Muayene sırasında, öncesinde veya sonrasında muayene personellerine hiçbir baskı, telkin veya tavsiyede bulunmayacağımı, çalışanların bilgi birikimi ve deneyimleri ölçüsünde muayene kararlarını kendi inisiyatifleri ile almalarını sağlayacağımı,
 • Personelin faaliyetleri bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütecekleri bir ortam sağlayacağımı,
 • Muayene faaliyetlerinden veya sonuçlarından yarar elde edebilecek kişi veya grupların baskılarından, mali teşviklerinden bağımsız olarak faaliyetlerin sürdürülmesini sağlayacağımı,
 • Muayene personellerinin veya rapor onaylayan sorumlu personelin verdikleri karar veya muayene ettikleri ekipman adeti ile aldıkları ücret veya özlük hakları arasında herhangi bir ilişki oluşturmayacağımı,
 • PyrOmega Mühendislik’ten talep edilen hizmetlerin tüm müşterilerimiz tarafından gereksiz mali külfetler oluşturmadan eşit olarak erişilmesini ve yararlanılmasını sağlayacağımı,
 • PyrOmega Mühendislik’in tarafsızlığını tehdit eden unsurları tespit ederek değerlendirilmesini sağlayacağımı,
 • PyrOmega Mühendislik’in ve çalışanlarının muayene hizmeti üretilen firmalarla herhangi bir şekilde danışmanlık vb hizmetler üretmeyeceğini bu şekilde olabilecek işbirliği çalışmalarını engelleyeceğimi,
 • Muayene faaliyetlerinde bağımsızlık, tarafsızlık, dürüstlük ve gizlilik ilkesine uygun olarak davranacağımı,
 • PyrOmega Mühendislik faaliyetlerini mevzuat ve standartlarda belirtilen teknik kurallar çerçevesinde, arkadaş, meslektaş ve tanıdık ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirilmesini sağlayıp, personele maddi ve manevi baskı yapmadan tarafsızlık ilkesine uyarak en kısa sürece raporlandırmayı taahhüt ve beyan ederiz.

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE HİZMET YÖNETİMİ

PyrOmega Mühendislik ailesi olarak temel felsefemiz biz aldığınız hizmetleri zamanında, nitelikli ve talep edilen kapsam dahilinde müşterilerimize sunmaktır. Ürettiğimiz tüm hizmetler müşterilerimizin denetimine açıktır. Hizmetlerimizde muayene faaliyetlerinin içeriğinden asla ödün vermeden her zaman çözüm odaklı olmaya çalışırız.

Müşterilerimizden gelen talep, şikayet, öneri, itiraz ve takdirlere her zaman aynı önem düzeyinde değerlendirir ve hızlı geri bildirim sağlamaya çalışırız.

PyrOmega Mühendislik müşteri sadakatine önem verir. Müşterileri açısından uzun dönemli bir çalışma partneri olmaya çalışır. PyrOmega Mühendislik kalıcı rekabetin birikim ve bilgi üstünlüğü ile sağlandığını bilir. Müşterileri ile her zaman paylaşımcıdır.

PyrOmega Mühendislik her müşterisinin taleplerini ve periyodik işlerini bir CRM programı ile takip eder.

    Muayene Kuruluşu Hizmetleri 

    Laboratuvar Hizmetleri

    Mesleki Sorumluluk

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

PyrOmega Mühendislik olarak müşteri memnuniyetimizi üç aylık periyotlarla yapılan anketlerle ölçmekte, müşterilerimizin taleplerini değerlendirmekteyiz. Müşteri İlişkileri ve Hizmet Kalitesi, Hizmet Süreçlerinin Performansı, Hizmet Çeşitliliği Puanı, Güven Endeksi başlıkları ile analiz ettiğimiz anket sonuçlarımız aşağıda belirtilmektedir. Anket sonuçlarımız % 95 Güvenirlik düzeyinde olacak şekilde paylaşılmaktadır.

Müşteri İlişkileri ve Hizmet Kalitesi: Faaliyetlerimiz konusunda bilgilendirme, iletişim, raporların zamanında ve belirtilen kapsamda gönderimi vb başlıklarda değerlendirilmesidir.

Hizmet Süreç Performansı: Firmalarda yapılan muayene faaliyetlerinde ön hazırlıklar, belirtilen sürede muayene faaliyetine başlama, eksiklikler konusunda bilgilendirme, KKD kullanımı vb hizmet süreçlerinin değerlendirilmesidir.

Hizmet Çeşitliliği Puanı: PyrOmega Mühendislik birimlerince üretilen hizmetin müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılaması yönünde değerlendirilmesidir.

Güven Endeksi: PyrOmega Mühendislik’in muayene hizmetlerine müşterinin güvenini ifade eder.

PyrOmega Mühendislik Müşteri Memnuniyet Endeksi Yüzde Güvenirlik (% 95)
Müşteri İlişkileri ve Hizmet Kalitesi % 91,4 ± % 1,2
Hizmet Süreçlerinin Performansı % 92,7 ± % 1,0
Hizmet Çeşitliliği Puanı % 92,4 ± % 1,0
Güven Endeksi % 93,6 ± % 1,0

GİZLİLİK İLKEMİZ

PyrOmega Mühendislik; yasal geçerliliği olan taahhütler aracılığı ile muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgilerin yönetiminden sorumludur. Müşteriye ait bilgiler her ne suretle olursa olsun müşterinin yazılı onayı alınmadan 3. kişilere açık hale getirilmez.

Faaliyetlere ilişkin kayıtlar yasal mevzuata uygun olarak en az 5 yıl süre ile saklanır. Mevzuat gereği bazı bilgilerin 3. tarafa verilmesi zorunlu olduğunda, müşteri, verilen bu bilgiler hakkında bilgilendirilir.

Muayenelerde görev alan personel, gizlilik ilkesine uygun davranmakla yükümlüdür. Müşteri ile ilgili olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgiler gizli olarak değerlendirilir.

ORGANİZASYONEL YAPI

PyrOmega Mühendislik organizasyonel yapısını müşterilerine daha nitelikli ve hızlı hizmet vermek için güçlendiren, personel sürekliliğine önem vererek müşteri ile ilişkilerimizde kurumsal hafızaya önem veren bir kuruluştur.

Genel Organizasyon Şeması

Muayene Kuruluşu Organizasyon Şeması

Laboratuvar Organizasyon Şeması

Personelimiz

ŞİKAYET VE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Yürütülen muayene faaliyetleriyle ilgili olarak, anket çalışmaları, denetimler vs yoluyla tespit edilen veya hizmet alan taraflarca bildirilen şikâyet veya itirazlar ilgili proses kapsamında değerlendirilir.

PyrOmega Mühendislik, değerlendirilen şikâyet ve itirazların ele alınması aşamasındaki kararların tamamından sorumludur.

PyrOmega Mühendislik’in tüm çalışanları şikâyet ve itirazları yapılan faaliyeti geliştirici bir unsur olarak değerlendir. Talep edilmesi halinde şikâyet ve itirazlar ilgili tüm taraflarca erişilebilirdir.

Muayene Kuruluşu Hizmetleri Şikayet ve İtiraz Prosesi

Laboratuvar Hizmetleri Şikayet ve İtiraz Prosesi

BİZE GÜVENENLER