ELEKTRİKSEL ÖLÇÜM VE KONTROLLER

Tesislerinizde faaliyet ve üretiminizin sürekliliğini sağlamak, yangın risklerini ve elektriksel iş kazalarını en aza indirmek için yasal zorunluluk olan kontrol ve ölçümlerinizi düzenli olarak yaptırmalısınız. Bu anlamda 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince aşağıda belirtilen ölçümlerin yapılması gerekmektedir.

Yasal Zorunluluk

BAŞLICA PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİMİZ

Hangi Periyotla Muayene Yaptırmalıyım?

İlgili standartlarda öngördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile bu kontrollerin yıllık olarak yaptırılması yasal zorunluk haline gelmiştir.

Uzman Muayene Ekibimiz…

PyrOmega Mühendiislik Elektrik Mühendislerinden oluşan uzman ve yetkili muayene personeli ekibi ile ilgili yönetmelik ve standartların şartlarını karşılayarak Muayene Kuruluşu olarak kurulmuş olup ve faaliyetlerine devam etmektedir. Bağımsız ve tarafsız  mühendislerimiz işletmelerde üçüncü bir göz olarak ölçüm ve kontrolleri gerçekleştirmekte ve ilgili standartlara göre raporlandırmaktadır.

Diğer Elektriksel Ölçüm ve Kontroller

Yalıtım Direnci Ölçümleri: Tesisinizde bulunan kabloların, panoların, şalt malzemelerin vb yalıtım durumlarını tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Elektrik Panosu Kontrolleri: Tesisinizde bulunan ana, tali, aydınlatma, makina, mcc vb panoların iş güvenliği açısından durumlarını tespit etmek için gerçekleştirilen kontrol ve ölçümlerdir.

Termal Kamera İncelemesi: Tesisinizde bulunan trafo, elektrik panoları, kablo geçiş noktaları, kablo tavaları, jeneratör, ups, makina vb ekipmanların termal ısınma açısından durumlarını tespit etmek gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Enerji Analizi ve Harmonik Ölçümleri: Tesisinizde kullanılan üretilen enerjinin kalitesini, gerilim seviyesini, trafoların yüklenme durumlarını, tesis içinde oluşan harmonik bozulma seviyelerini vb parametreleri tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Kaçak Akım Koruma Rölesi (Hata Akımı Koruma Düzeni) Testleri: Tesisinizde kullanılan kaçak akım koruma rölelerinin aktif çalışıp çalışmadığını, ilgili standartlarca uygun açma akımı ve açma zamanında çalıştığını tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Kompanzasyon Sistemi ve Panosu Kontrolleri: Tesisinizde kompanzayon sisteminin cezaya girip girmediğini, kompanzasyon pano ve kondansatörlerinin durumlarını tespit etmek için gerçekleştirilen ölçüm ve kontrollerdir.

Katodik Koruma Ölçümleri: Yeraltında boru, tank vb ekipmanlarınız için yapılan katodik koruma sistemlerinin durumlarını tespit etmek için gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Zemin Yalıtkanlık Direnci Ölçümleri: Tesisinizde zeminin yalıtkanlık direncinin ölçülerek, izolasyon paspasının kullanılıp kullanılmama durumunun tespiti için gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Kaçak Akım (Hata Akımı) Ölçümleri: Tesisinizdeki makina ve panolarda oluşan kaçak akım seviyelerinin tespiti için gerçekleştirilen ölçümlerdir.